Bán đấu giá một xe ô-tô nhãn hiệu MERCEDES, mầu sơn đen, 5 chỗ ngồi, số máy 27296530469302, số khung 091360, biển kiểm soát 30K – 3576

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc tổ chức bán đấu giá một xe ô-tô nhãn hiệu MERCEDES, mầu sơn đen, 5 chỗ ngồi, số máy 27296530469302, số khung 091360, biển kiểm soát 30K – 3576 (đăng ký lần đầu ngày 18-2-2008).

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc tổ chức bán đấu giá một xe ô-tô nhãn hiệu MERCEDES, mầu sơn đen, 5 chỗ ngồi, số máy 27296530469302, số khung 091360, biển kiểm soát 30K – 3576 (đăng ký lần đầu ngày 18-2-2008).

+ Giá khởi điểm của tài sản: 1.657.763.000 đồng (Một tỷ sáu trăm năm bảy triệu, bảy trăm sáu ba nghìn đồng).

+ Nơi trưng bày tài sản bán đấu giá: Tại kho của Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc (Ðịa chỉ: Ðường Trường Chinh, phường Ðống Ða, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Xem tài sản trong giờ hành chính hai ngày: Ngày 24-2 và ngày 26-2-2009.

+ Phí đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ; Tiền đặt trước mua tài sản: 80.000.000 đồng.

+ Nộp phí đấu giá, tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc từ ngày 23-2 đến 16 giờ ngày 5-3-2009 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Tổ chức bán đấu giá vào hồi: 8 giờ 30 phút ngày 10-3-2009 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Ðịa chỉ: Ðường Trường Chinh, phường Ðống Ða, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

ÐT: 0211.3862165).

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến xem tài sản đăng ký mua và tham gia đấu giá.