Đấu giá 1.422,379 tấn thóc tẻ dự trữ, nhập kho vụ đông xuân năm 2007, 2.800 tấn gạo tẻ loại 15% tấm, nhập kho năm 2008, bảo quản tại Tổng kho dự trữ ở các tỉnh Phú Yên

Tài sản bán đấu giá: Số lượng: 1.422,379 tấn thóc tẻ dự trữ, nhập kho vụ đông xuân năm 2007, bảo quản tại Tổng kho dự trữ Phú Yên (được phân chia làm 6 đơn vị tài sản).

Tài sản bán đấu giá:

1- Số lượng: 1.422,379 tấn thóc tẻ dự trữ, nhập kho vụ đông xuân năm 2007, bảo quản tại Tổng kho dự trữ Phú Yên (được phân chia làm 6 đơn vị tài sản).

Tổng cộng giá khởi điểm là: 5.689.516.000 đồng.

2- Số lượng: 2.800 tấn gạo tẻ loại 15% tấm, nhập kho năm 2008, bảo quản tại Tổng kho dự trữ ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận (được phân chia làm 9 đơn vị tài sản).

Tổng cộng giá khởi điểm là: 16.520.000.000 đồng.

Tổ chức bán đấu giá theo từng đơn vị tài sản.

Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 25-2 đến 16 giờ ngày 5-3-2009.

Thời hạn xem tài sản: Vào các ngày 2, 3, 4-3-2009.

Ngày dự kiến bán đấu giá: Ngày 10 và 11-3-2009.

Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu theo vòng.

Ðịa điểm tổ chức bán đấu giá: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Khánh Hòa.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm, số 77 đường 23/10, TP Nha Trang, Khánh Hòa. ÐT: 058.3829213 – 3827698.