Mua sắm thử nghiệm 01 xe ô tô stéc chuyên chở và cấp lẻ xăng dầu, dung tích 10-12m3

Thông báo mời chào hàng gói thầu: Gói số 03: Mua sắm thử nghiệm 01 xe ô tô stéc chuyên chở và cấp lẻ xăng dầu, dung tích 10-12m3

GT: Gói số 03: Mua sắm thử nghiệm 01 xe ô tô stéc chuyên chở và cấp lẻ xăng dầu, dung tích 10-12m3
Thuộc D.A: Duy trì sản xuất 2009 – Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ – TKV
Nguồn vốn: vay thương mại
Bên mời thầu: Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ – TKV
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 18/03/2009 đến 11 giờ 00 ngày 27/03/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ – TKV, phường Cẩm Đông, TX Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3939196; Fax: (033) 3718623
Hạn cuối nhận HSĐX: 11 giờ 00 ngày 27/03/2009