Mời thầu cung cấp Thiết bị nghiên cứu sư phạm kỹ thuật, Thiết bị nghiên cứu và sản xuất học liệu

Trường đại học Sư phạm Hà Nội kính mời tất cả các nhà thầu trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân hợp lệ tham gia đấu thầu cạnh tranh quốc tế để cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho các hợp đồng cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

1. Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp Hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới). Một phần của khoản tín dụng này sẽ dùng để thanh toán cho các hợp đồng cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

2. Trường đại học Sư phạm Hà Nội kính mời tất cả các nhà thầu trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân hợp lệ tham gia đấu thầu cạnh tranh quốc tế để cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho các hợp đồng sau:

+ Lô  thầu EEC1.1: Thiết bị nghiên cứu sư phạm kỹ thuật

+ Lô  thầu EEC1.2: Thiết bị nghiên cứu và sản xuất học liệu

3. Thời gian phát hành tài liệu đấu thầu: từ  8 giờ đến 11 giờ và từ  14 giờ đến 16 giờ hằng ngày trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ, ngày Tết bắt đầu từ ngày 16-3-2009 đến ngày 5-5-2009. Các nhà thầu có thể nộp đơn đăng ký và nhận một bộ hoàn chỉnh tài liệu đấu thầu sau khi đã nộp một khoản lệ phí không hoàn lại là 50 USD (năm mươi đô-la Mỹ) (hoặc 800.000 đồng) tại địa chỉ: Văn phòng Dự án, Phòng 507, tầng 5, nhà Hiệu bộ Trường đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, ÐT: (84-4) 37547823 (507); Fax: (84-4) 37547971, Tài khoản số: 21510.00.0448775 tại Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Cầu Giấy (Swift Code: BIDVVNVX) hoặc mua trực tiếp tại Văn phòng Dự án. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện (nếu chuyển tài liệu ra nước ngoài thì nhà thầu sẽ chịu thêm cước phí là 50 USD). Trong trường hợp này Trường đại học Sư phạm Hà Nội sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất. Các nhà thầu có thể liên hệ theo địa chỉ trên để biết thêm thông tin và xem hồ sơ mời thầu.

4. Các điều khoản hướng dẫn các nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng tuân thủ theo đúng điều khoản mẫu trong tài liệu mời thầu chuẩn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm hàng hóa.

5. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu tại địa điểm trên là 9 giờ ngày 5-5-2009. Hồ sơ dự thầu phải đi kèm theo bảo lãnh dự thầu qua Ngân hàng với số tiền là:

+ 6.000 USD (Sáu nghìn đô-la Mỹ) đối với lô thầu EEC1.1

+ 4.000 USD (Bốn nghìn đô-la Mỹ) đối với lô thầu EEC1.2

6. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 5-5-2009 tại Phòng họp số 1 nhà Hiệu bộ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội trước sự chứng kiến của các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu và có nguyện vọng tham dự.