BCT Ðại hội Thể thao châu Á trong nhà Lần thứ 3 thông báo mời chào hàng cạnh tranh lựa chọn đối tác độc quyền vận động tài trợ

BTC Ðại hội Thể thao châu Á trong nhà – AIG 3 – Việt Nam 2009 có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh lựa chọn đối tác độc quyền vận động tài trợ AIG 3.

BTC Ðại hội Thể thao châu Á trong nhà – AIG 3 – Việt Nam 2009 có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh lựa chọn đối tác độc quyền vận động tài trợ AIG 3.

Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và đáp ứng điều kiện của BTC tới tham gia chào hàng cạnh tranh. Các đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ chào hàng cạnh tranh hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 500.000 VNÐ tại:

Tiểu ban Vận động tài trợ AIG 3.

Văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam 36 Trần Phú, Ba Ðình, Hà Nội.

ÐT: 04.38457420 – 04.37473245.

Fax: 04.38436008.

Thời gian bán hồ sơ chào hàng cạnh tranh từ 8 giờ 30 phút ngày 22-4-2009 đến trước 9 giờ ngày 6-5-2009.

Thời gian xét thầu: 9 giờ 5 phút ngày 6-5-2009.

Ðịa điểm: Phòng họp A1 – Tổng cục TDTT – 36 Trần Phú, Ba Ðình, Hà Nội.