Thông báo mời thầu Cung cấp xe ô-tô tải tự đổ có tải trọng từ 20 tấn đến 26 tấn

Gói thầu: “Cung cấp xe ô-tô tải tự đổ có tải trọng từ 20 tấn đến 26 tấn”

Gói thầu: “Cung cấp xe ô-tô tải tự đổ có tải trọng từ 20 tấn ệ 26 tấn”

Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tên gói thầu: “Cung cấp xe ô-tô tải tự đổ có tải trọng từ 20 tấn ệ 26 tấn”.

Nguồn vốn: Vốn chi phí sản xuất của Công ty cổ phần xi-măng Bỉm Sơn.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức đấu thầu: Ðấu thầu một túi hồ sơ.

Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Công ty cổ phần xi-măng Bỉm Sơn kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Các nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tại:

Phòng Cung ứng vật tư thiết bị – Công ty cổ phần xi-măng Bỉm Sơn.

Ðịa chỉ: Phường Ba Ðình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ðiện thoại: 0373.767453; 0913.250819

Fax:  0373.824046

      0373.766466.

Giá bán một bộ hồ sơ là: 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ 8 giờ ngày 8-5-2009 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 26-5-2009.

– Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 26-5-2009.