Thông báo mời thầu Mua một xe nâng hàng 7 tấn

Xí nghiệp Thương mại mặt đất Ðà Nẵng (DIAGS), doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (bên mời thầu) tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu số 01/2009/DIAGS “Mua một xe nâng hàng 7 tấn”.

Xí nghiệp Thương mại mặt đất Ðà Nẵng (DIAGS), doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (bên mời thầu) tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu số 01/2009/DIAGS “Mua một xe nâng hàng 7 tấn”.

Xí nghiệp Thương mại mặt đất Ðà Nẵng mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho các gói thầu.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Xí nghiệp Thương mại mặt đất Ðà Nẵng – Tầng 1, Nhà điều hành Xí nghiệp TMMÐ Ðà Nẵng, sân bay quốc tế Ðà Nẵng, thành phố Ðà Nẵng, Việt Nam

ÐT: +84.511.3830338; Fax: +84.511.3824141 và sẽ được mua bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản tiền không hoàn lại là 50 USD hoặc 890.000 VNÐ tại địa chỉ nêu trên.

Bán hồ sơ mời thầu từ 7 giờ 30 phút ngày 11-5 đến 14 giờ ngày 11-6-2009 (giờ hành chính – giờ địa phương).