Thông báo mời chào hàng cạnh tranh cung cấp thiết bị chống cáu cặn.

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp thiết bị chống cáu cặn, số lượng: 6 chiếc.

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp thiết bị chống cáu cặn.

– Số lượng: 6 chiếc

– Thời gian cung cấp (miễn phí) hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 11-5-2009 đến hạn cuối nhận Hồ sơ đề xuất (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối nhận Hồ sơ đề xuất: Trước 14 giờ 30 phút ngày 15-5-2009.

Ðịa điểm: Phòng Ðầu tư Xây dựng – Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ðiện thoại: Tổng đài 0240 3854538 Máy lẻ 214. Fax: 0240 3855018.

Kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và khả năng cung cấp thiết bị tham gia chào hàng.