Mời chào hàng cạnh tranh

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Ðấu thầu đối với bảy gói thầu sau:

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Ðấu thầu đối với bảy gói thầu sau:

1. Gói thầu: Mua các loại Vòng bi lớn phục vụ sản xuất.

2. Gói thầu: Mua Thiết bị dự phòng cho vòi đốt và Canxinơ.

3. Gói thầu: Mua Thiết bị dự phòng cho các bộ khởi động động cơ trung thế.

4. Gói thầu: Mua Thiết bị dự phòng cho cân định lượng.

5. Gói thầu: Mua Guốc lò và bộ van ống gió 3 phục vụ sản xuất.

6. Gói thầu: Mua một số thiết bị gia công cơ khí phục vụ sản xuất.

7. Gói thầu: Mua Vật tư dụng cụ phục vụ gia công sửa chữa.

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh kính mời các Nhà thầu có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa của bảy gói thầu nói trên tham dự. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham dự trước với bên mời thầu trong thời gian từ ngày 9-5-2009 đến ngày 15-5-2009 tại Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh: Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (Nhà thầu có thể đăng ký bằng công văn qua đường bưu điện hoặc bằng bản fax).

Sau 5 ngày kể từ ngày đăng báo đầu tiên của thông báo này, Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh sẽ phát hành yêu cầu chào hàng chi tiết của bảy gói thầu trên tại Phòng Vật tư Thiết bị – Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tel: 0523. 535480/      01685360.806.

Fax: 0523.535.071/535.480.