Cung cấp máy photocopy phục vụ sản xuất kinh doanh tại Bưu Điện Tỉnh Kon Tum mời thầu chào hàng cạnh tranh

Bưu Điện Tỉnh Kon Tum mời thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp máy photocopy phục vụ sản xuất kinh doanh tại Bưu Điện Tỉnh Kon Tum. Dự án: Ðầu tư trang bị máy photocopy phục vụ sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn: Ðầu tư phát triển (phần phân cấp cho Bưu điện tỉnh).
          1.Tên bên mời thầu: Bưu Điện Tỉnh Kon Tum.

          2.Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy phục vụ sản xuất kinh doanh tại Bưu Điện Tỉnh Kon Tum.

          3.Tên dự án: Ðầu tư trang bị máy photocopy phục vụ sản xuất kinh doanh.

          4.Nguồn vốn: Ðầu tư phát triển (phần phân cấp cho Bưu điện tỉnh).

          5.Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước.

          6.Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày 01-06-2009 đến trước 08 giờ ngày 15-06-2009 (trong giờ hành chính).

          7.Các nhà thầu tham dự sẽ được phát một bộ hồ sơ chào hàng cạnh tranh hoàn chỉnh, miễn phí với các nội dung yêu cầu mời thầu được thể hiện trong hồ sơ mời thầu. Ðại diện nhà thầu đến nhận hồ sơ mời thầu phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu.

          8.Ðịa điểm phát hành và nhận Hồ sơ Yêu cầu: Phòng Kế hoạch – Ðầu tư, Bưu điện tỉnh Kon Tum. Số 205 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

          9.Ðiện thoại:     060.3-861-613; Fax: 060.3-913-739.

          10.Giá bán bộ Hồ sơ yêu cầu: miễn phí.

          11.Ðóng thầu: 08 giờ ngày 15-06-2009. Hồ sơ sẽ được mở thầu ngay sau đó tại Bưu Điện Tỉnh Kon Tum.