Mời chào hàng gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy bơm nước sinh hoạt của Ban QL các dự án đô thị khu vực Hà Nội

Thông báo mời chào hàng gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy bơm nước sinh hoạt của Ban QL các dự án đô thị khu vực Hà Nội – Công ty CP ĐTPT đô thị & KCN Sông Đà

 

GT: Cung cấp và lắp đặt máy bơm nước sinh hoạt
Thuộc D.A: Tòa nhà HH3
Nguồn vốn: Tự có và huy động hợp pháp
Bên mời thầu: Ban QL các dự án đô thị khu vực Hà Nội – Công ty CP ĐTPT đô thị & KCN Sông Đà
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 08/06/2009 đến 09 giờ 00 ngày 12/06/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng tài chính kế toán, Ban QL các dự án đô thị khu vực Hà Nội – Công ty CP ĐTPT đô thị & KCN Sông Đà, khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 7850872; Fax: (043) 7845189
Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 12/06/2009