Mời chào hàng gói thầu thiết bị dự án Tăng kênh truyền hình cáp qua đường cáp quang tại Thanh hoá

Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá mời thầu chào hàng Gói thầu số 2: Thiết bị dự án: Tăng kênh truyền hình cáp qua đường cáp quang tại Thanh hoá.Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

    Tên Bên mời thầu: Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.
    Tên gói thầu:  Gói thầu số 2: Thiết bị.
    Tên dự án: Tăng kênh truyền hình cáp qua đường cáp quang tại Thanh hoá
    Nguồn vốn: Vốn vay TDTM của Công ty Điện lực I

    Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
    Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h  ngày 28 tháng 7 năm 2009 đến
       8 h30’ngày 31 tháng  7 năm 2009 (trong giờ hành chính).

    Địa chỉ phát hành:  Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.
     Địa chỉ: 92 Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá.
          Điện thoại: 037.2470099               /   Fax: 037.3726444
_   Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000đ
    Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.
     Địa chỉ: 92 Triệu Quốc Đạt –  hường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá.
          Điện thoại: 037.2470099               /   Fax: 037.3726444

    Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 30 ‘ ngày 4 tháng 8 năm 2009 tại: Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.
HSĐX sẽ được mở công khai vào 8h30’(giờ Việt Nam), ngày 4 tháng 8 năm 2009, tại Phòng họp của Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá- 92 Triệu Quốc Đạt – Thành phố Thanh Hoá

      Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Thanh Hoá, ngày  20    tháng 7 năm 2009.
Giám đốc