Công ty than Hạ Long mời thầu Máy phát điện Diezel công suất 94KVA-220/380V.

Tên bên mời thầu: Công ty than Hạ Long – TKV. Tên gói thầu: Máy phát điện Diezel công suất 94KVA-220/380V. Tên dự án: Máy phát điện Diezel dự phòng công suất 94KVA-220/380V Văn phòng Công ty than Hạ Long TKV. Nguồn vốn: Vay thương mại. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


    A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị: Công ty than Hạ Long – TKV.
–    Địa chỉ: Khu Đô thị Phường Cao Xanh – Hạ Long – Quảng Ninh.
–    Điện thoại/Fax: 033.3623183 – 033.3826.384.
2. Tên dự án: Máy phát điện Diezel dự phòng công suất 94KVA-220/380V Văn phòng Công ty than Hạ Long TKV.
3. Loại dự án:
–    Dự án quan trọng quốc gia            – Dự án thuộc nhóm A       
–    Dự án thuộc nhóm B                – Dự án thuộc nhóm C       
–    Dự án liên doanh                – Hợp đồng hợp tác liên doanh
– Dự án, dự toán khác
    4. Tên chủ đầu tư: Công ty than Hạ Long – TKV.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Máy phát điện Diezel công suất 94KVA-220/380V.

    B. Nội dung thông báo mời thầu

    Tên bên mời thầu: Công ty than Hạ Long – TKV.
Tên gói thầu: Máy phát điện Diezel công suất 94KVA-220/380V.
Tên dự án: Máy phát điện Diezel dự phòng công suất 94KVA-220/380V Văn phòng Công ty than Hạ Long TKV.
    Nguồn vốn: Vay thương mại.
    Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
    Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h30 ngày 17/8/2009 đến trước 8h30  ngày 20/8/2009 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành: Phòng Đầu tư xây dựng – Quản lý dự án Công ty TNHH MTV than Hạ Long – TKV (Điện thoại/Fax: 033.3623183 – 033.3826.384).
Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá) chậm nhất là trước 8h00 ngày 20 tháng 8 năm 2009 tại Phòng Đầu tư xây dựng – Quản lý dự án Công ty than Hạ Long – TKV.                                            

TL.GIÁM ĐỐC
 T.PHÒNG ĐTDA
Phạm Văn Khắc