Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mời thầu Mua sắm máy photocopy cho Bưu điện Tỉnh

Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mời thầu gói thầu : Mua sắm máy photocopy cho Bưu điện Tỉnh. Nguồn vốn : Khấu hao cơ bản 2009. Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


A. Thông tin chung :
1. Tên cơ quan    : Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
– Địa chỉ         : Số 408 đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.
– Số điện thoại     : 064.851317         – fax: 064.525111.

2. Tên dự án     : Mua sắm máy photocopy cho Bưu điện tỉnh

3. Tên chủ đầu tư : Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : Mua sắm máy photocopy cho Bưu điện tỉnh.


B. Nội dung thông báo mời thầu :

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu : Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Tên gói thầu : Mua sắm máy photocopy cho Bưu điện Tỉnh.
– Tên dự án : Mua sắm máy photocopy cho Bưu điện Tỉnh.

– Nguồn vốn : Khấu hao cơ bản 2009.
-Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh.

–    Thời gian nhận HSYC từ ngày 19/08/2009 đến trước 8 giờ ngày 28/08/2009 (trong giờ hành chính).

–    Địa chỉ nhận HSYC: Phòng Kế hoạch – Đầu tư. Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu số 408 đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, số điện thoại 064.3851317 , fax: 064.3525111.
–    Địa chỉ nhận HSĐX : Phòng Kế hoạch – Đầu tư. Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu số 408 đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.

–    Thời điểm đóng thầu lúc 8 giờ ngày 28/08/2009.

–    HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ ngày 28/08/2009 tại Phòng KH – ĐT , Bưu điện tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu số 408 đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.

–     Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                           
     
    GIÁM ĐỐC