Gói thầu Đầu tư máy vi tính, máy in kim, máy tính xách tay, máy in A3 phục vụ SXKD Bưu điện Tỉnh.

Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Đầu tư máy vi tính, máy in kim, máy tính xách tay, máy in A3 phục vụ SXKD Bưu điện Tỉnh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


A. Thông tin chung :
1. Tên cơ quan    : Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
– Địa chỉ         : Số 408 đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.
– Số điện thoại     : 064.851317         – fax: 064.525111.

2. Tên dự án     :Đầu tư máy vi tính, máy in kim, máy tính xách tay, máy in A3 phục vụ SXKD Bưu điện Tỉnh.

3. Tên chủ đầu tư : Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu :Đầu tư máy vi tính, máy in kim, máy tính xách tay, máy in A3 phục vụ SXKD Bưu điện Tỉnh.

B. Nội dung thông báo mời thầu :

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu : Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Tên gói thầu : Đầu tư máy vi tính, máy in kim, máy tính xách tay, máy in A3 phục vụ SXKD Bưu điện Tỉnh.
– Tên dự án : Đầu tư máy vi tính, máy in kim, máy tính xách tay, máy in A3 phục vụ SXKD Bưu điện Tỉnh.
–    Nguồn vốn : Khấu hao cơ bản 2009.

–    Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh.

–    Thời gian nhận HSYC từ ngày 20/08/2009 đến trước 8 giờ ngày 31/08/2009 (trong giờ hành chính).
–    Địa chỉ nhận HSYC: Phòng Kế hoạch – Đầu tư. Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu số 408 đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, số điện thoại 064.3851317 , fax: 064.3525111.
–    Giá bán 1 bộ HSYC    : 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẳn)

–    Địa chỉ nhận HSĐX : Phòng Kế hoạch – Đầu tư. Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu số 408 đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.
–    Thời điểm đóng thầu lúc 8 giờ ngày 31/08/2009.

–    HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ ngày 31/08/2009 tại Phòng KH – ĐT, Bưu điện tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu số 408 đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.

–     Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                           
     
     GIÁM ĐỐC