Thanh tra tỉnh Hậu Giang mời thầu gói thầu đăng ký mời thầu: Mua sắm, cung cấp và lắp đặc trang thiết bị Công trình.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang mời thầu gói thầu đăng ký mời thầu: Mua sắm, cung cấp và lắp đặc trang thiết bị Công trình: Trụ sở Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C. Tên chủ đầu tư: Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Phiếu đăng ký thông tin mời thầu

Kính gửi: Ban biên tập trang thông báo mời thầu
                                       
A.    Thông tin chung:

1.    Tên cơ quan/đơn vị: Thanh tra tỉnh Hậu Giang;
Địa chỉ: Khu 406, đường Trần Hưng Đạo nối dài, Phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 07113.878901;
Fax: 07113.878901.

2.    Tên dự án: Trụ sở Thanh tra tỉnh Hậu Giang.
3.    Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4.    Tên chủ đầu tư: Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

5.    Tên gói thầu đăng ký mời thầu: Mua sắm, cung cấp và lắp đặc trang thiết bị Công trình: Trụ sở Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

B.    Nội dung thông báo mời thầu:


THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Thanh tra tỉnh Hậu Giang.
– Tên gói thầu: Mua sắm, cung cấp và lắp đặc trang thiết bị.
– Tên dự án: Công trình: Trụ sở Thanh tra tỉnh Hậu Giang.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian phát HSMT từ:
7 giờ 30 ngày 22 tháng 8 năm 2009 đến trước 9 giờ 00 ngày 24 tháng 8 năm 2009.

– Địa điểm bán HSMT: Phòng thanh tra KT-XH, Thanh tra tỉnh Hậu Giang.
 Địa chỉ: Khu 406, đường Trần Hưng Đạo nối dài, Phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 07113.878901;
Fax: 07113.878901.
– Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000đ

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng thanh tra KT-XH, Thanh tra tỉnh Hậu Giang.
 Địa chỉ: Khu 406, đường Trần Hưng Đạo nối dài, Phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 07113.878901;
Fax: 07113.878901.

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 24 tháng 8 năm 2009;
– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00, ngày 24 tháng 8 năm 2009, tại Phòng thanh tra KT-XH, Thanh tra tỉnh Hậu Giang.


Thanh tra tỉnh Hậu Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.


                                                           KT.Chánh thanh tra
                                                           PHÓ CHÁNH THANH TRA                                                                        
                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                            Lưu Ngọc Đông