Vật tư Mở rộng mạng truyền hình cáp tại Bỉm Sơn

Mời thầu: Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá mời gói thầu: Gói thầu số 3: Vật tư. Tên dự án: Mở rộng mạng truyền hình cáp tại Bỉm Sơn. Nguồn vốn: Vốn vay TDTM của Công ty Điện lực I. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

 

 CÔNG TY ĐIỆN LỰC I                                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

TT TH CÁP & INTERNET THANH HOÁ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

                ————————-                                                          ————-  ¨  ————-                                          

 

 Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Kính gửi:  Ban biên tập trang báo mời thầu

A. Thông tin chung:                                                                                     

1. Tên cơ quan/đơn vị:     Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá

– Địa chỉ: 92 Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá.

     – Điện thoại: 037.2470099               /   Fax: 037.3726444

 2. Tên dự án:  Mở rộng mạng truyền hình cáp tại Bỉm Sơn

<!–[if !supportLists]–>-         <!–[endif]–>Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C:

 

4. Tên chủ đầu tư:   Công ty Điện lực I 

<!–[if !supportLists]–>5.     <!–[endif]–>Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

    – Gói thầu số 3: Vật tư.

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải): 

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


<!–[if !supportLists]–>-       <!–[endif]–>Tên Bên mời thầu: Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.

<!–[if !supportLists]–>-       <!–[endif]–>Tên gói thầu:  Gói thầu số 3: Vật tư.

<!–[if !supportLists]–>-       <!–[endif]–>Tờn dự án: Mở rộng mạng truyền hình cáp tại Bỉm Sơn

<!–[if !supportLists]–>-       <!–[endif]–>Nguồn vốn:  Vốn vay TDTM của Công ty Điện lực I

<!–[if !supportLists]–>-       <!–[endif]–>Hình thức đấu thầu:  Chào hàng cạnh tranh trong nước.

<!–[if !supportLists]–>-       <!–[endif]–>Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h  ngày  1tháng  9  năm 2009 đến

       8 h30’ngày 4. tháng  9  năm 2009 (trong giờ hành chính).

<!–[if !supportLists]–>-       <!–[endif]–>Địa chỉ phát hành:  Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.

     Địa chỉ: 92 Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá.

          Điện thoại: 037.2470099               /   Fax: 037.3726444

_   Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000đ

<!–[if !supportLists]–>-       <!–[endif]–>Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.

     Địa chỉ: 92 Triệu Quốc Đạt –  Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá.

          Điện thoại: 037.2470099               /   Fax: 037.3726444

<!–[if !supportLists]–>-       <!–[endif]–>Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 30 ‘ ngày 7 tháng 9 năm 2009 tại: Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 8h30’(giờ Việt Nam), ngày 7 tháng 9   năm 2009, tại Phòng họp của Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá- 92 Triệu Quốc Đạt – Thành phố Thanh Hoá

      Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Thanh Hoá, ngày  26    tháng 8  năm 2009.