Mua sắm gạo hỗ trợ đối với hộ nghèo ở bản vùng giáp biên giới

Phòng Lao động – TBXH huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua sắm gạo hỗ trợ đối với hộ nghèo ở bản vùng giáp biên giới trong thời gian không tự túc được lương thực (từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2009) trên địa bàn huyện Sốp Cộp thuộc.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


Phòng Lao động – TBXH huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua sắm gạo hỗ trợ đối với hộ nghèo ở bản vùng giáp biên giới trong thời gian không tự túc được lương thực (từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2009) trên địa bàn huyện Sốp Cộp thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP.

Xin mời các nhà cung ứng có đủ điều kiện, năng lực và kỹ thuật tham dự thầu.
Thời gian phát hành hồ sơ : ngày 06/9/2009( Trong giờ hành chính )
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh.

Hạn chót nộp hồ sơ chào hàng ( Báo giá ) 17 giờ 30 phút ngày 9/9/2009 tại phòng Lao động – TBXH huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La ( Chấp nhận báo giá bằng đường bưu điện hoặc bằng Fax )

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin theo địa chỉ: Phòng Lao động – TBXH huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La.
Điện thoại 022.3878.124 DĐ: 01686.115.107  hoặc: 0912.970.144  

                                                                             
                                                                         
                                                                          KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                         Hoàng Văn Trung