Mua 01 xe ô tô Corolla Atis 1.8G MT, 5 chỗ ngồi, số sàn, màu đen lắp giáp trong nước

Thanh tra tỉnh Sơn La có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu: Mua 01 xe ô tô Corolla Atis 1.8G MT, 5 chỗ ngồi, số sàn, màu đen lắp giáp trong nước, mới 100%, thuộc dự án: Mua xe ô tô phục vụ công tác cho cơ quan Thanh tra tỉnh, sử dụng nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


Thanh tra tỉnh Sơn La có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu: Mua 01 xe ô tô Corolla Atis 1.8G MT, 5 chỗ ngồi, số sàn, màu đen lắp giáp trong nước, mới 100%, thuộc dự án: Mua xe ô tô phục vụ công tác cho cơ quan Thanh tra tỉnh, sử dụng nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại Thanh tra tỉnh Sơn La, Đường Khau Cả, tổ 8, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, điện thoại: 022.2233858, Fax: 022.3852040, e-mail: hnnguyenha@gmail.com.

Nhà thầu có thể đăng ký tham dự trước với Bên mời thầu theo thời gian từ  ngày 03 tháng 9 năm 2009 đến ngày 12 tháng 9 năm 2009 (trong giờ hành chính) theo địa chỉ nêu trên. (nhà thầu có thể đăng ký trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax). Sau 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này, Thanh tra tỉnh Sơn La sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng vào thời gian và địa điểm nêu trên.
PHÓ CHÁNH THANH TRA

Hoàng Văn Mạnh