Cung cấp ô tô lắp ráp tại Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với Gói thầu số 01:” Cung cấp ô tô lắp ráp tại Việt Nam”. Phạm vi cung cấp: Cung cấp 01 xe 7 chỗ ngồi cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang số 45 Nguyễn Văn Cừ – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Bắc Giang, Ngày 06 tháng 10 năm 2009

    1/ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với Gói thầu số 01:” Cung cấp ô tô lắp ráp tại Việt Nam”. Phạm vi cung cấp:
    Cung cấp 01 xe 7 chỗ ngồi cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang số 45 Nguyễn Văn Cừ – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.

    2/ Bên mời thầu xin mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng cạnh tranh phần việc trong gói thầu trên.

    3/ Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại NH TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang.
    Địa chỉ: Số 45 – Đường Nguyễn Văn Cừ – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.
    Điện thoại: 02403854111            Fax: 02403856040

    4/ Hồ sơ yêu cầu được cung cấp miễn phí vào ngày 08 và 09 tháng 10/2009 tại địa chỉ trên (trong giờ hành chính)

    5/ Hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh của các nhà thầu sẽ được mở vào 14h30 ngày 13/10/2009 tại NH TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang số 45 Đường Nguyễn Văn Cừ – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang và văn bản tiếp nhận HSDCH sẽ được gửi đến các nhà thầu đã nộp HSDCH.

                                       ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
                                               GIÁM ĐỐC


                                      Nguyễn Văn Hùng