Lắp đặt một bộ thiết bị sản xuất bê tông nhựa nóng (bêtông asphanst)

Hiện nay công ty chúng tôi có nhu cầu lắp đặt một bộ thiết bị sản xuất bê tông nhựa nóng (bêtông asphanst) với các yêu cầu về thông số kỹ thuật như sau :Thiết bị do Hàn Quốc sản xuất. Công suất từ 80 – 120tấn/giờ

THÔNG BÁO
 CHÀO GIÁ CẠNH TRANH


Hiện nay công ty chúng tôi có nhu cầu  lắp đặt một bộ thiết bị  sản xuất  bê tông nhựa nóng (bêtông asphanst) với các yêu cầu  về thông số kỹ thuật như sau:
Thiết bị do Hàn Quốc sản xuất
Công suất từ 80 – 120tấn/giờ

Chất lượng : Mới  hoặc  qua sử dụng ( khoảng 80% trở lên)
Địa điểm lắp ráp : Xã Thuận Phú – huyện Đồng Phú – tỉnh Bình Phước.

Mọi chi tiết xin  liên hệ Công ty TNHH Thuận Phú
Xã Thuận Phú – huyện Đồng Phú – tỉnh Bình Phước.
Số điện thoại : 0903 330484 . Fax: 06513.819.570 gặp Anh Thành.

CTY TNHH THUẬN PHÚ
GIÁM ĐỐC