Mua sắm phụ kiện, vật tư dự phòng của hệ thống điện, hệ thống giám sát giao thông, hệ thống thông tin liên lạc.

Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải vân hiện có nhu cầu mua sắm các phụ kiện, vật tư qua hình thức đấu thầu rộng rãi. Gói thầu: Mua sắm phụ kiện, vật tư dự phòng của hệ thống điện, hệ thống giám sát giao thông, hệ thống thông tin liên lạc. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

THÔNG BÁO MỜI THẦU

GÓI THẦU: MUA SẮM, SỬA CHỮA, THAY THẾ CÁC PHỤ KIỆN, VẬT TƯ PHỤC VỤ HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải vân hiện có nhu cầu mua sắm các phụ kiện, vật tư qua hình thức đấu thầu rộng rãi:
Gói thầu: Mua sắm phụ kiện, vật tư dự phòng của hệ thống điện, hệ thống giám sát giao thông, hệ thống thông tin liên lạc
– Hình thức lựa chọn nhà thầu:        Chào hàng cạnh tranh trong nước
– Hình thức thực hiện hợp đồng:        Hợp đồng trọn gói
– Thời gian thực hiện hợp đồng:        30 ngày

Nguồn vốn sử dụng: Sửa chữa đường bộ

    Bên mời thầu mời các nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hoá nêu trên tham dự. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng  Kế hoạch–Vật tư-Phương tiện
Công ty Quản lý & Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Địa chỉ: Số 27 Bùi Chát – Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu – Đà Nẵng
Tel: 05113842144          Fax: 05113842713

Nhà thầu có thể đăng ký trước với bên mời thầu theo thời gian từ ngày đăng tải thông báo này đến trước 14h ngày 29 tháng 10 năm 2009 (trong giờ hành chính) theo địa chỉ đã nêu trên (nhà thầu có thể đăng ký trực tiếp, qua đường Bưu điện hoặc fax). Công ty Quản lý & Khai thác hầm đường bộ Hải Vân sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 14h ngày 19 tháng 10 năm 2009 đến trước 14 h ngày 29 tháng 10 năm  2009 tại địa chỉ trên.

Chúng tôi sẽ thực hiện đóng thầu vào lúc 14h ngày  29 tháng 10 năm 2009 và sẽ  thực hiện mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu, Công ty Quản lý & Khai thác hầm đường bộ Hải Vân mời các nhà thầu có điều kiện cùng tham gia mở thầu.

GIÁM ĐỐC
                            

Nguyễn Đình Bách