Mua sắm bàn ghế, tủ làm việc cho văn phòng, thiết bị điều hòa, tủ lạnh, máy tính, điện thoại, thiết bị máy móc làm việc cho văn phòng.

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với các gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm bàn ghế, tủ làm việc cho văn phòng. Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị điều hòa, tủ lạnh. Gói thầu số 4: Mua sắm máy tính, điện thoại. Gói thầu số 5: Mua sắm thiết bị máy móc làm việc cho văn phòng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với các gói thầu:
Gói thầu số 1: Mua sắm bàn ghế, tủ làm việc cho văn phòng.
Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị điều hòa, tủ lạnh.
Gói thầu số 4: Mua sắm máy tính, điện thoại.
Gói thầu số 5: Mua sắm thiết bị máy móc làm việc cho văn phòng.
Nguồn vốn: Chủ sở hữu.

  Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh (trong nước).

Bên mời thầu mời Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia Chào hàng cạnh tranh các gói thầu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia Chào hàng cạnh tranh gói thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2; Địa chỉ: Thôn Hải Linh–Xã Mỹ Lộc-Huyện Thái Thụy-Tỉnh Thái Bình; Số điện thoại: (036) 3721559 Số Fax : (036) 3721726 (hoặc liên hệ số di động: 0973080881) và sẽ được nhận miễn phí một bộ Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 7 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2009 đến 15 giờ  00 phút ngày 28 tháng 10 năm 2009 ( trong giờ hành chính)

Hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh phải được gửi đến Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2; Địa chỉ: Thôn Hải Linh-Xã Mỹ Lộc-Huyện Thái Thụy-Tỉnh Thái Bình; Số điện thoại: (036) 3721559 Số Fax: (036) 3721726 trước 8 giờ 30 phút, ngày 29/10/2009.

Hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 phút ngày  29/10/2009 tại Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI CHÀO HÀNG
TRƯỞNG BAN
Phan Thế Hồng