Cung cấp vật tư thiết bị về mắt trang bị cho các bệnh viện huyện thuộc sở Y tế Quảng Nam

Đấu thầu cạnh tranh mua sắm: Bộ kính thử thị lực (03), Đèn soi đáy mắt trực tiếp Hein (03), Sinh hiển vi khám mắt SL 0185 (01), Bộ dụng cụ tiểu phẫu (04), Bảng thị lực có đèn (02), Bộ đo nhãn áp kế (07), Kính lúp đeo mắt (10), Đèn gù (10), Tủ sấy (10), Tủ thuốc nhôm (10), Xe đẩy dụng cụ Inox hai tầng (10), Bàn tiểu phẫu Inox (10). Các vật tư thiết bị về mắt trang bị cho các bệnh viện huyện thuộc Sở Y tế Quảng Nam.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
                                                                                                        
                                                                                           Tam kỳ, ngày 06  tháng 11 năm 2009
    
1) Sở Y tế Quảng Nam sẽ tổ chức đấu thầu cạnh tranh mua sắm: Bộ kính thử thị lực (03), Đèn soi đáy mắt trực tiếp Hein (03), Sinh hiển vi khám mắt SL 0185 (01), Bộ dụng cụ tiểu phẫu (04), Bảng thị lực có đèn (02), Bộ đo nhãn áp kế (07), Kính lúp đeo mắt (10), Đèn gù (10), Tủ sấy (10), Tủ thuốc nhôm (10), Xe đẩy dụng cụ Inox hai tầng (10), Bàn tiểu phẫu Inox (10). Các vật tư thiết bị về mắt trang bị cho các bệnh viện huyện thuộc Sở Y tế  Quảng Nam, theo phương thức đấu thầu cạnh tranh. Sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương (Nguồn ngân sách)
2) Sở Y tế Quảng Nam mời  các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung ứng vật tư thiết bị về mắt nói trên .
3).Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu cạnh tranh : 08 giờ 00, ngày 10 / 11  /2009 đến trước 16 giờ 00, ngày 25 / 11 / 2009.
4) Thời gian đóng thầu: 16giờ00, ngày 25 / 11 /2009
5).Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 00 , ngày 26 /11 /2009 tại Văn phòng Sở Y tế Quảng Nam, số 15 Trần Hưng Đạo – Tp. Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam.
6) Lệ phí tham gia dự thầu: 300.000đ cho một hồ sơ dự thầu.
7)Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Sở Y tế Quảng Nam (số 15 Trần Hưng Đạo – Tp. Tam Kỳ; Điện thoại: 0510.3852294; FAX: 0510.852.813) (trong giờ hành chính)

                                                                                         Đại diện bên mời thầu

                                                                               GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NAM