Chào giá : Mua sắm vật tư xử lý rác thải y tế – bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam – Bắc Giang

Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang mời chào giá cạnh tranh Mua sắm vật tư xử lý rác thải y tế. Nguồn vốn : Ngân sách sự nghiệp môi trường hỗ trợ

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

ĐƠN VỊ : BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỤC

 

 

Bắc giang, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO  MỜI CHÀO HÀNG

 

Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Lục – Tỉnh Bắc Giang

 -Tên gói thầu: Mua sắm vật tư xử lý rác thải y tế .

– Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp môi trường hỗ trợ

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng:  Vào ngày 18 tháng 11 năm 2009 đến ngày 27 tháng 11 năm 2009 ( trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Bệnh viện Đa khoa huyện Lục – Tỉnh Bắc Giang

+ Địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô – Huyện Lục – Tỉnh Bắc Giang

+ Điện Thoại: 0240.884. 253

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất ( báo giá) chậm nhất là trước 10 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2009 tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang.

– Địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô – Huyện Lục – Tỉnh Bắc Giang.

– Điện thoại: 0240.884.253

– Hồ sơ đề xuất được mở công khai vào hồi 14 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2009 Bệnh viện đa khoa Lục Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự tới dư lễ mở HSĐX tại địa điểm nêu trên.

                 

                                                BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỤC

                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)