gói thầu “Thiết bị” thuộc công trình “Mở rộng Trường Tiểu học Cầu Xáng

Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh chuẩn bị thực hiện gói thầu “Thiết bị” thuộc công trình “Mở rộng Trường Tiểu học Cầu Xáng. Địa chỉ Chủ đầu tư: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – Thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh – TpHCM. Địa điểm xây dựng: xã Lê Minh Xuân – huyện Bình Chánh – Tp.HCM.

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLĐT XD CÔNG TRÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  681/TB-BQLĐTXDCT   
  Bình Chánh, ngày16 tháng 11  năm 2009
                 
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
    1. Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh chuẩn bị thực hiện gói thầu “Thiết bị” thuộc công trình “Mở rộng Trường Tiểu học Cầu Xáng.
Địa chỉ Chủ đầu tư: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – Thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh – TpHCM   
Địa điểm xây dựng: xã Lê Minh Xuân – huyện Bình Chánh – Tp.HCM.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Nguồn vốn: Ngân sách huyện.
Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh mời tất cả những nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào giá gói thầu thiết bị nêu trên.
2. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào giá có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng hoàn chỉnh với giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) tại:
Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – Thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh – TpHCM
3. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng từ 8 giờ 30 ngày 27 tháng 11 năm 2009 đến trước 14 giờ 30 ngày 30 tháng 11 năm 2009 (trong giờ làm việc hành chính) (ngay trước thời điểm đóng thầu).
4. Hồ sơ chào giá phải được gửi đến Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – Thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh chậm nhất là trước 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 30 tháng 11 năm 2009.
5. Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 30 tháng 11 năm 2009 (ngay sau thời điểm đóng thầu) tại:
Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh.
Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trí – Thị trấn Tân Túc – huyện Bình Chánh.
Ban Quản lý đầu tư xây dựng Công trình huyện Bình Chánh kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ chào giá đến dự buồi mở hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
                                                                                                  GIÁM ĐỒC


                                                                                          Nguyễn Đình Chuyên