mời chào hàng Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Chi cục bảo vệ Môi trường Nghệ An

Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An – Số 31, đường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An thông báo mời chào hàng Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Chi cục bảo vệ Môi trường Nghệ An

Phiếu đăng ký thông tin chào hàng cạnh tranh

A. Thông tin chung
1. Tên cơ quan/đơn vị: Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An
– Địa chỉ: Số 31, đường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An.
– Điện thoại/Fax: ĐT: 038.3586.567; Fax: 038. 3586.461.
2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An (theo Quyết định số 6007/QĐ.UBND.TM ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh Nghệ An).
3. Tên chủ đầu tư: Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Chi cục bảo vệ Môi trường Nghệ An

B. Nội dung thông báo mời thầu


                                         Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng


– Tên bên mời thầu: Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác thường xuyên của Chi cục bảo vệ Môi trường Nghệ An.
– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cấp từ nguồn chi khác năm 2009 theo Quyết định số 4985/QĐ.UBND.TM ngày 01/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An.
– Hình thức đầu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 27 tháng 11 năm 2009 đến ngày 30  tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An
– Địa chỉ: Số 31, đường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An.
– Điện thoại/Fax: ĐT: 038.3586.567; Fax: 038. 3586.461.
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2009 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi báo giá bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax.
HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2009 tại Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An.
Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐK tới tham dự lễ mở HSĐK vào thời gian và địa điểm nêu trên.
       
                                                                                                                    Vinh, ngày 16  tháng 11 năm 2009
                                                                                                              Chi cục bảo vệ Môi trường Nghệ An