Cung cấp lắp đặt thiết bị máy vi tính, máy Photocopy cho Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn

Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn mời chào giá gói thầu : Cung cấp lắp đặt thiết bị máy vi tính, máy Photocopy

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:
1.Tên đơnvị: Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn
 – Địa chỉ: Số 7, Đường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Lạng Sơn.
 – Điện thoại : 025. 3812.247 – Fax: 025. 3811.233
2.Tên dự án: Mua sắm thiết bị tin học máy văn phòng.
3.Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư ¬:Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn
5.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung cấp lắp đặt thiết bị máy vi tính, máy Photocopy.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
– Tên bên mời thầu: Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn
– Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị máy vi tính, máy Photocopy.
– Tên dự án: Mua sắm thiết bị tin học máy văn phòng.
– Nguồn vốn: Trung Ương
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh từ ngày 27 tháng 11 năm 2009 đến ngày 04  tháng 12 năm 2009 ( trong giờ hành chính )
– Địa chỉ phát hành: Số 7, Đường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Lạng Sơn.
– Điện thoại : 025. 3812.247 – Fax: 025. 3811.233
– Các nhà thầu tham dự đ¬ợc mua 1 bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng giá 300.000 đồng/bộ tại Phòng Chánh văn phòng -Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn; Các nhà thầu khi đến nhận hồ sơ yêu cầu phải mang theo giấy giới thiệu của cơ quan.  
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, báo giá: chậm nhất là trước 14 giờ  ngày 04 tháng 12 năm 2009 tại phòng  Phòng Chánh văn phòng -Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn.
-HSDT sẽ đ¬ược mở công khai vào 14 giờ 30 ngày 4 tháng 12 năm 2009 tại Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
-Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.
– Đề nghị Bản tin đăng từ ngày 20 đến ngày  25/11/2009.  
                                                                                 Lạng, ngày 16 tháng 11 năm 2009
                                                                                              KT/CHÁNH ÁN
                                                                                            PHÓ CHÁNH ÁN
                                                                         TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN


                                                                                     HOÀNG NGỌC THANH