Mua sắm trang thiết bị dạy nghề “ Dịch vụ chăm sóc gia đình” – Mua sắm trang thiết bị dạy nghề “ Dịch vụ chăm sóc gia đình”.

Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng – Đường số 9 – P Phước Bình – Q 9 – TP HCM mời chào hàng cạnh tranh : Mua sắm trang thiết bị dạy nghề “ Dịch vụ chăm sóc gia đình”.

HỘI LHPN VIỆT NAMCỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TC NGHỀ LÊ THỊ RIÊNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh; ngày       tháng 11 năm 2009


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

    A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/ đơn vị: Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng
Trụ sở chính: Đường số 9 – P Phước Bình – Q 9 – TP HCM
Cơ sở phụ: số 166-168 đường CMT8 – P10  – Q3 – TP HCM
Điện thoại:  08.35261135 – Fax 08.39318607.
Email: bminhtam1975@yahoo.com.vn
2. Tên dự án: “Nâng cao năng lực dạy nghề cho Trường TC nghề Lê Thị Riêng”.
3. Tên Chủ đầu tư: Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng
4. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề “ Dịch vụ chăm sóc gia đình”.

    B. Nội dung thông báo mời thầu

PHIẾU ĐĂNG KÝ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

– Tên Bên mời thầu ( Chủ đầu tư):  Trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng
– Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dạy nghề “ Dịch vụ chăm sóc gia đình”
– Tên dự án: “ Nâng cao năng lực dạy nghề cho Trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng”
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2009 đến trước 14 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính)1.
– Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Tại Văn phòng Trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng số 166-168 đường Cách Mạng Tháng Tám – Phường 10  – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh . Điện thoại 08.35261135 – Fax 08.39318607.
– Hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất ( Báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ ngày 07 tháng 12 năm 2009 2
– Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Tại Văn phòng Trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng số 166-168 đường Cách Mạng Tháng Tám – Phường 10  – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
– Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ 30 ( giờ Việt Nam) ngày 07 tháng 12 năm 2009 Tại phòng số II Trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng số 166-168 đường Cách Mạng Tháng Tám – Phường 10  – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh

Nơi nhận:                                                                                           TRƯỜNG TC NGHỀ LÊ THỊ RIÊNG
–    Như kính gửi                                                                                              Q HIỆU TRƯỞNG
–    Lưu VP Trường   

                                                                                                                    Mai Thị Thanh Thuỷ