Gói thầu : Thiết bị tin học phục vụ giảng dạy – Trường Tiểu học An Hội Quận Gò Vấp

Trường Tiểu học An Hội Quận Gò Vấp mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Thiết bị tin học phục vụ giảng dạy

UBND QUẬN GÒVẤP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HỘIĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số:  01/2009 
Gò Vấp, ngày 18  tháng 11 năm 2009


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Trường Tiểu học An Hội Quận Gò Vấp
Tên gói thầu: Thiết bị tin học phục vụ giảng dạy
Tên dự án: Mua sắm thiết bị tin học năm 2009
Nguồn vốn: Ngân sách
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước không sơ tuyển
Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ 8 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2009 đến trước 8 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
Địa điểm phát hành: Phòng tài vụ trường tiểu học An Hội
+ Địa chỉ: 18/23A Phạm Văn Chiêu P8 QGV
+ Điện thoại: 08 62951220 – 08 38958325
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng)
Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu : Phòng tài vụ trường tiểu học An Hội
       + Địa chỉ : 18/23A Phạm Văn Chiêu P8 QGV

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ chào giá (HSCG) : chậm nhất trước 8 giờ, ngày 4 tháng 12 năm 2009 tại Phòng tài vụ trường tiểu học An Hội.
Thời điểm đóng thầu : 8g ngày 4 tháng 12 năm 2009
Thời điểm mở thầu    : 8g 30 ngày 4 tháng 12 năm 2009
                                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


                                                                                               Huỳnh Thị Thủy Ngân