Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy học và quản lý ngành giáo dục huyện Krông Pa, Gia Lai – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai mời chào hàng cạnh tranh : Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy học và quản lý ngành giáo dục huyện Krông Pa, Gia Lai.

UBND huyện Krông PaCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số           /TB-GD&ĐT
Krông Pa, ngày       tháng 11 năm 2009
                                   

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
A. Thông tin chung.
1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
– Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
– Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150
2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy học và quản lý ngành giáo dục huyện Krông Pa, Gia Lai.
3. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Krông Pa, Gia Lai.
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy học và quản lý ngành giáo dục huyện Krông Pa, Gia Lai.
B. Nội dung thông báo mời thầu.

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng

– Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy học và quản lý ngành giáo dục huyện Krông Pa, Gia Lai.
– Nguồn vốn: Tăng cường cơ sở vật chất năm 2009- Hình thức đầu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 29 tháng 11 năm 2009 đến ngày 04 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
– Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
– Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 04 tháng 12 năm 2009 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi báo giá bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax. HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ, ngày 04 tháng 12 năm 2009 tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐK tới tham dự lễ mở HSĐK vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                    
                                                                                                  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG