Dự án: Trung tâm thương mại – chợ đầu mối thị trấn Lim. Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính, cửa cuốn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam. Dự án: Trung tâm thương mại – chợ đầu mối thị trấn Lim. Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính, cửa cuốn.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
   
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam
   Địa chỉ: Số 02 Ngõ 255 Phố Vọng – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.
   Điện thoại: (84-4) 39725972/36284482    Fax: (84-4) 9.724091
   Email:info@hdbgroup.com.vn    Website: www.hdbgroup.com.vn
2.    Tên dự án: Trung tâm thương mại – chợ đầu mối thị trấn Lim.
   Địa điểm xây dựng: Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
3. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính, cửa cuốn.
B. Nội dung thông báo mời thầu : 
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG  
  Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam  
  Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính, cửa cuốn.
  Tên dự án: Trung tâm thương mại – chợ đầu mối thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.
  Nguồn vốn: Vốn của doanh nghiệp.
  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  Giá bán hồ sơ yêu cầu: 200.000 Việt Nam đồng.
  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ  09 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2009 đến trước 17  giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2009 (trong giờ làm việc hành chính).
  Địa chỉ phát hành: Số 02 Ngõ 255 Phố Vọng – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.
  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 17 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2009.
  HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 12 năm 2009, tại Số 02 Ngõ 255 Phố Vọng – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
     Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                         Hà nội , ngày 27  tháng 11  năm 2009   
                                                                CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HDB VIỆT NAM