Cung cấp thiết bị (Thang máy, điều hoà thông gió, thông tin liên lạc, tủ bàn ghế ,bảng, thiết bị điện.)

Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 mời chào hàng gói thầu : Cung cấp thiết bị (Thang máy, điều hoà thông gió, thông tin liên lạc, tủ bàn ghế ,bảng, thiết bị điện.) thuộc dự án đầu tư xây dựng Xưởng thực hành đa năng và Giảng đường công nghệ cao

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1ĐỘC LẬP  –  TỰ DO –  HẠNH PHÚC
 Ninh bình 3 thánh 12 năm 2009

THÔNG BÁO
MỜI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

    –  Tên bên mời thầu :  Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1
    –  Tên gói thầu :     Cung cấp thiết bị (Thang máy, điều hoà thông gió, thông tin liên lạc, tủ bàn ghế ,bảng, thiết bị điện.)
    –  Tên dự án :  Dự  án đầu tư  xây dựng Xưởng thực hành đa năng và Giảng đường công nghệ cao
    –  Nguồn vốn :  Vốn Ngân sách nhà nước
    –  Hình thức đấu thầu :    Chào hàng cạnh tranh
    –  Thời gian bán hồ sơ mời thầu :  Từ  7h  ngày 04/12 / 2009 đến trước 10h ngày 11/12/2009 trong giờ hành chính.
    –  Địa điểm bán hồ sơ mời thầu :  Phòng kỹ thuật – vật tư . Trường Cao đẳng nghề LiLAMA-1.Điện thoại :   030874120        – D Đ :  0904025328
    –   Thời điểm đóng thầu :           10h ngày  11/12/2009
    –   Bảo đảm dự thầu :      30.000.000, đ  (  Ba muơi triệu đồng chẵn ) 
           Phải nộp vào trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 trước 10h ngày 11/12/2009.

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG