Gói thầu: Mua sắm “Bàn ghế hội trường” cho trụ sở làm việc Chi nhánh NHNo & PTNT Chợ Lớn – TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT Chợ Lớn có kế hoạch tổ chức đấu thầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm “Bàn ghế hội trường” cho trụ sở làm việc Chi nhánh NHNo & PTNT Chợ Lớn, sử dụng nguồn vốn: vốn tự có của NHNo & PTNT Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
   ————————————–

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT Chợ Lớn có kế hoạch tổ chức đấu thầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm “Bàn ghế hội trường” cho trụ sở làm việc Chi nhánh NHNo & PTNT Chợ Lớn, sử dụng nguồn vốn: vốn tự có của NHNo & PTNT Việt Nam.

    Bên mời thầu chào hàng cạnh tranh (Bên mua) mời tất cả các nhà thầu (Bên bán) có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện đến tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu trên.

    Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại số : 43 Hải Thượng Lãn Ông Phường 10, Quận 5, TPHCM, điện thoại: 08.38.578.227, Fax: 08.38.578.229 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh hoàn chỉnh với một khoản lệ phó không hoàn lại là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tại Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT Chợ Lớn.

    Thời gian bán hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh từ :30/11/2009 đến 07/12/2009         

    Hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 9h30 phút ngày 14/12/2009 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT Chợ Lớn.

                                                                               NHNo&PTNT CHI NHÁNH CHỢ LỚN
                                                                                                 P.GIÁM ĐỐC                                                                                            NGUYỄN CHÍ THÀNH