Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn cho Chi cục Bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn cho Chi cục Bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Chi cục Bảo vệ môi trường  tỉnh Lai Châu
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn cho Chi cục Bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
– Nguồn vốn: Được giao năm 2009
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
– Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 12 năm 2009 đến trước 17giờ 00 phút , ngày 9 tháng 12 năm 2009 trong giờ hành chính.
– Giá bán một bộ Hồ sơ yêu cầu là 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng )
– Địa điểm bán Hồ sơ yêu cầu: Chi cục Bảo vệ môi trường  tỉnh Lai Châu
– Điện thoại: 02313791644   
– Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Chậm nhất  9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2009.
– Địa chỉ nhận Hồ sơ chào giá: Chi cục Bảo vệ môi trường  tỉnh Lai Châu
Hồ sơ báo giá sẽ được xét công khai vào 9h30 ngày 15/12/2009 tại Chi cục Bảo vệ môi trường  tỉnh Lai Châu
    Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tới tham gia thực hiện gói thầu nêu trên.
                                                                                   Lai Châu, ngày  4    tháng 12   năm 2009
                                                                                                 KT.CHI CỤC TRƯỞNG
                                                                                               PHÓ .CHI CỤC TRƯỞNG