Cung ứng thuốc điều trị bệnh năm 2009 ( danh mục cụ thể ) – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu : Cung ứng thuốc điều trị bệnh năm 2009 ( danh mục cụ thể ) theo hình thức đấu thầu rộng rãi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊUCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HẢIĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đông Hải, ngày  04   tháng 12  năm 2009
                      
THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu : Cung ứng thuốc điều trị bệnh năm 2009 ( danh mục cụ thể ) theo hình thức đấu thầu rộng rãi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .

2. Kính mời tất cả các nhà thầu có điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu.

3. Các nhà thầu đăng ký tham dự sẽ mua bộ hồ sơ hoàn chỉnh với khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng ). Thời gian bán hồ sơ  từ ngày 10 /    12 / 2009 đến ngày 25 / 12 / 2009 ( trong giờ hành chính)

4. Hồ sơ dự thầu phải được nộp kèm theo một bảo đảm dự thầu bằng 3% tổng trị giá dự thầu ( bằng giấy cam kết bảo đảm của ngân hàng ) và phải được chuyển đến Bệnh Viện Đa khoa Đông Hải trước 14 giờ, ngày  25  tháng  12  năm 2009.

5. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào lúc 14 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2009 , tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ : Phòng Tài Chính – Kế Toán Bệnh Viện Đa Khoa huyện Đông Hải.
Địa chỉ: Ấp 4 – Thị Trấn Gành hào – Huyện Đông Hải – Tỉnh Bạc Liêu
Điện Thoại : 0781.844.506
Fax : 0781 3 844 818


                                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
                                                                                                                    GIÁM ĐỐC