Gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh hội thảo, mua sắm thiết bị nội thất – Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Nam

Thông báo mờ chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh hội thảo, mua sắm thiết bị nội thất – Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Nam thuộc dự án : Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 5 tầng trụ sở Tỉnh uỷ – giai đoạn I 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

   Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Nam.
   Tên gói thầu:
           – Gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh hội thảo
           – Gói thầu: Mua sắm thiết bị nội thất.
   Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 5 tầng trụ sở Tỉnh uỷ – giai đoạn
   Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
   Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
   Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 12 năm 2009 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng  12  năm  2009 (trong giờ hành chính).
   Địa chỉ phát hành: số 102 đường Trần Phú – phường Quang Trung – thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 0351.3841313
   Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ báo giá: chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2009 tại Văn phòng Tỉnh uỷ số 102 đường Trần Phú – phường Quang Trung – thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam. 
   Hồ sơ báo giá sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 14 tháng 12 năm 2009 tại phòng họp tầng 2 số 102 đường Trần Phú – phường Quang Trung – Thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam. 
   Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Nam kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ báo giá tới tham dự lễ mở hồ sơ báo giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                            Lê Văn Hồng