Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2009 – Bệnh viện Đa khoa huyện EaSúp , tỉnh Đăk Lăk

Dự án : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2009 – Bệnh viện Đa khoa huyện EaSúp , tỉnh Đăk Lăk. Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2009.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

 A . Thông tin chung :

  1 . Tên đơn vị : Bệnh viện Đa khoa huyện EaSúp , tỉnh Đăk Lăk
    – Địa chỉ : 265 Hùng Vương Thị trấn EaSúp – EaSúp – tỉnh Đăk Lăk .
    – Điện thoại : 0500 3688964– 0500 3688760 , Fax : 0500 3688141
    – E – mail : bveasoup@gmail.com
  2 . Tên dự án : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2009       
  4. Tên chủ đầu tư : Bệnh viện Đa khoa huyện EaSúp , tỉnh Đăk Lăk
  5. Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi  năm 2009.
 B Nội dung thông báo mời thầu :

PHIẾU ĐĂNG KÝ MỜI CHÀO HÀNG

 – Tên bên mời thầu : Bệnh viện Đa khoa huyện EaSúp, tỉnh Đăk Lăk
 – Tên gói thầu : Mua sắm trang thiết bị khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Baogồm:
 
1.Máy huyết học tự động18 thông số:               Xuất xứ:     Châu Á
2.Bàn mổ đa chức năng thuỷ lực tay quay        Xuất xứ:     Châu Á
3.Giường hồi sức cấp cứu 3 tay quay               Xuất xứ:     Đông Nam Á
4.Nồi hấp tiệt trùng                                           Xuất xứ:      Châu Á
 – Tên dự án : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2009 .
 – Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước .
 – Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng vào ngày  16 tháng  12  năm  2009  (trong giờ hành chính)
 – Địa chỉ phát hành : Phòng Tổ chức Hành chính – Bệnh viện ĐK huyện EaSúp , tỉnh Đăk Lăk
     Điện thoại : 0500.3688964             Fax: 0500.3688141
–    Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất ( báo giá ) chậm nhất là trước 16 giờ  00 ngày  22    tháng  12 năm 2009 tại Phòng Tổ chức Hành chính – Bệnh viện Đa khoa huyện EaSúp , tỉnh Đăk Lăk .
                        
                                                                           EaSúp , ngày 08  tháng 12 năm 2009
                                                                      Đại điện hợp pháp cơ quan / đơn vị đăng ký