Gói thầu số 01, 02, 03 – Mua con giống thủy sản và vật tư – Trung Tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu

Trung Tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu mời chào hàng: Mua con giống thủy sản và vật tư chính gồm: Gói thầu số 1: mua vật tư gồm: 39.056 kg vôi bột CaCO3; 1.953kg phân DAP; 2.929kg thuốc diệt tạp Saponine; 195kg hóa chất xử lý nước ao nuôi; Gói thầu số 2: Mua con giống gồm: 1.464.000 con tôm sú giống kích cỡ PL (13 – 15); 48.820 con cua biển giống (loại cua hạt tiêu); Gói thầu số 3: Mua 1.464.600 con cá rô phi (cỡ 400 con/kg).

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Trung Tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu.
–    Địa chỉ: số 457 đường 28 tháng 3, Phường 8, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
–    Điện thoại: (07813)949006
–    Fax: (07813) 949007
2. Tên dự án: Dự án khuyến nông – lâm – ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc CTMTQG giảm nghèo năm 2009.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C:
4. Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua con giống thủy sản và vật tư chính gồm:
– Gói thầu số 1: mua vật tư gồm: 39.056 kg vôi bột CaCO3; 1.953kg phân DAP; 2.929kg thuốc diệt tạp Saponine; 195kg hóa chất xử lý nước ao nuôi.
– Gói thầu số 2: Mua con giống gồm: 1.464.000 con tôm sú giống kích cỡ PL (13 – 15); 48.820 con cua biển giống (loại cua hạt tiêu).
– Gói thầu số 3: Mua 1.464.600 con cá rô phi (cỡ 400 con/kg).
B. Nội dung thông báo mời thầu:
Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng
Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu.
– Tên gói thầu: mua con giống thủy sản và vật tư chính (vôi CaCO3, phân DAP, thuốc cá saponine và một số loại hóa chất khác) để thực hiện mô hình nuôi QCCT – kết hợp (tôm – cua – cá) tại ấp Tà Óc, Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước xã Ninh Hòa huyện Hồng Dân
– Tên dự án: Dự án khuyến nông – lâm – ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc CTMTQG giảm nghèo năm 2009.
– Nguồn vốn: Vốn chương trình MTQG giảm nghèo năm 2009.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. Các đơn vị có năng lực gửi báo giá về Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư bạc Liêu.
–    Địa chỉ: số 457 đường 28 tháng 3, Phường 8, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
–    Điện thoại: (07813)949006
–    Fax: (07813) 949007
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu (báo giá): chậm nhất là trước 8giờ00 phút (giờ Việt Nam) ngày 14 tháng 12 năm 2009 tại Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bạc Liêu. Hồ sơ dự thầu (báo giá) gửi trực tiếp hoặc Fax đến Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bạc Liêu. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 14 tháng 12 năm 2009 tại Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư bạc Liêu.
    Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bạc Liêu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
       
                                                                          Bạc Liêu, ngày 09. tháng 12 năm 2009
                                                               Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu