Mua sắm máy phát điện dự phòng CUMMINS POWERRED công suất 150KVA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LỢI – BẠC LIÊU mời chào hàng gói thầu : Mua sắm máy phát điện dự phòng CUMMINS POWERRED công suất 150KVA .

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
– Tên bên mời thầu :BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LỢI – BẠC LIÊU.
– Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện dự phòng CUMMINS POWERRED công suất 150KVA .
– Tên dự án : Mua sắm máy phát điện dự phòng công suất 150KVA cho bệnh viện Đa Khoa huyện Vĩnh Lợi
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
– Hình thức đấu thầu:  chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 21  tháng 12 năm 2009 đến ngày 25 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Phòng Tổ chức hành chánh, bệnh viện Đa Khoa huyện Vĩnh Lợi – Bạc liêu ( Ấp Tam Hưng – Xã Vĩnh Hưng – huyện Vĩnh Lợi – Bạc Liêu).
– Điện thoại: 0781.3890114;     Fax: 0781.3890999
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất ( báo giá): chậm nhất là trước 15  giờ, ngày 25 tháng 12  năm 2009  tại Phòng Tổ chức hành chánh, bệnh viện Đa Khoa huyện Vĩnh Lợi – Bạc liêu.
                                                                                       Vĩnh Lợi, ngày 21  tháng 12  năm 2009
                                                                                                           TM. CHỦ ĐẦU TƯ
                                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                 
                                                                                                BS. NGUYỄN NGỌC MINH