Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề “Thâm canh lúa nước áp dụng kỹ thuật mới” và nghề “Giúp việc gia đình”

Trung tâm giới thiệu việc làm Phụ nữ Yên Bái mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề “Thâm canh lúa nước áp dụng kỹ thuật mới” và nghề “Giúp việc gia đình” thuộc dự án: “Tăng cường năng lực đào tạo nghề năm 2009” của Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ Yên Bái

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tên Bên mời thầu: Trung tâm giới thiệu việc làm Phụ nữ Yên Bái
Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề “Thâm canh lúa nước áp dụng kỹ thuật mới” và nghề “Giúp việc gia đình”
Tên dự án: “Tăng cường năng lực đào tạo nghề năm 2009” của Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ Yên Bái
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 22 tháng 12 năm 2009 đến ngày  24 tháng  12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành: Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ Yên Bái – Tổ 12-Phường Yên Thịnh- Thành phố Yên Bái
Điện thoại: (029) 3850.427 – Fax: (029)3854.700
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất trước 14 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2009
                                                                              Yên Bái, ngày 21 tháng 12 năm 2009
                                                               TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM PHỤ NỮ YÊN BÁI
                                                                                                 GIÁM ĐỐC


                                                                                           Trần Thị Kim Thu