Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản thiết bị và giảng dạy bậc học phổ thông năm học 2009-2010.

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản thiết bị và giảng dạy bậc học phổ thông năm học 2009-2010.

UBND huyện Krông Pa 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số      03     /TB-GD&ĐTKrông Pa, ngày  22  tháng 12 năm 2009
                      
THÔNG TIN CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

    A. Thông tin chung.
    1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
    – Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
    – Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150
    2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản thiết bị và giảng dạy bậc học phổ thông năm học 2009-2010.
    3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
    4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản thiết bị và giảng dạy bậc học phổ thông năm học 2009-2010.
     B. Nội dung thông báo mời thầu.

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng

    – Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
    – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản thiết bị và giảng dạy bậc học phổ thông năm học 2009-2010.
    – Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp giáo dục  năm 2009 – Hình thức đầu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)
    – Thời gian phát hành HSMCH: vào 7 giờ ngày 22 tháng 12  năm 2009 đến  17 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
    – Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
    – Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
    – Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là 17 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2009 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi báo giá bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax. HSDT sẽ được mở công khai vào 17 giờ 15 phút , ngày 24 tháng 12 năm 2009 tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                  
                                                                                             PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
                                                                                                      TRƯỞNG  PHÒNG