Trang bị 01 xe ô tô 16 chỗ Nhãn hiệu: TOYTAHICECOMMUTER cho trung tâm văn hóa tỉnh Sơn La

Trung tâm Văn hoá tỉnh Sơn La mời chào hàng cạnh tranh trang bị 01 xe ô tô 16 chỗ; Nhãn hiệu: TOYTAHICECOMMUTER, máy xăng 2.7, số sàn.

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Trung tâm Văn hoá tỉnh Sơn La.
Tên gói thầu: Trang bị 01 xe ô tô 16 chỗ;
 Nhãn hiệu: TOYTAHICECOMMUTER, máy xăng 2.7, số sàn.
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào hồi 8h ngày 13 tháng 01 năm 2010 đến ngày 16 tháng 01 năm 2010 ( trong giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành: Trung tâm Văn hoá tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0223.852.968.  DĐ:0982.987.790
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 09h, ngày 16 tháng 01 năm 2010 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Sơn La.
Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 9h ngày 16 tháng 01 năm 2010 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tổ 8 phường Chiềng Lề – TP Sơn La tỉnh Sơn La.
Trung tâm Văn hoá tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận                                                                                      GIÁM ĐỐC
– Thôngbáomơithầu@gmail.com
 – Lưu VT,KH-TC                                                                        Bùi Khắc Bạo