Mua xe ôtô phục vụ công tác cho UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Chủng loại xe ôtô: 01 xe FORTUNER V2.7, 02 cầu, 07 chỗ ngồi, mới 100%.

Văn phòng HĐND-UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua xe ôtô phục vụ công tác cho UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Chủng loại xe ôtô: 01 xe FORTUNER V2.7, 02 cầu, 07 chỗ ngồi, mới 100%.

VĂN PHÒNG HĐND-UBND
HUYỆN THUẬN CHÂUThuận Châu, ngày 25 tháng 01 năm 2010

   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
    Tên Bên mời thầu: Văn phòng HĐND-UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
    Tên gói thầu: Mua xe ôtô phục vụ công tác cho UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
    Tên dự án: Mua xe ôtô phụ vụ công tác cho UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
    Chủng loại xe ôtô: 01 xe FORTUNER V2.7, 02 cầu, 07 chỗ ngồi, mới 100%.
    Nguồn vốn: Từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2009 và từ ngồn thanh lý xe ôtô của huyện.
    Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
    Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 05 tháng 02 năm 2010 đến ngày 10 tháng  02  năm 2010 (trong giờ hành chính).
    Địa chỉ phát hành: Văn phòng HĐND-UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Điện thoại : 0223.847.021. Fax: 0223.847.292
    Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2010,  tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Điện thoại : 0223.847.021. Fax: 0223.847.292

                                                                 Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)