Cung cấp hóa chất cho nhà máy nước Tóc Tiên – Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên

Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp hóa chất cho nhà máy nước Tóc Tiên.Thuộc dự án: Dự án cấp nước Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa _ Vũng Tàu.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu:: Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên
– Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất cho nhà máy nước Tóc Tiên.
– Tên dự án: Dự án cấp nước Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa _ Vũng Tàu.
– Nguồn vốn:  tự có.
– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh : Trong nước.
+  Natri Hyđrôxit ( NaOH )
+ Poly Aluminium Chloride .( PAC )
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 25 tháng 01 năm 2010 đến ngày 05 tháng 5 năm 2010 (trong giờ hành chính)
– Địa chỉ phát hành: Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên ,
– Ấp 6 – Tóc Tiên – Tân Thành – BR-VT , điện thoại : 064.3894894
– Nhà thầu phải gửi hồ sơ báo giá và mẫu hàng hóa : chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 05. tháng 02 năm 2010.

                                                                     Tân Thành, ,ngày 25  tháng 01 năm 2010
                                                                   Đai diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)