Gói thầu mua sắm hàng hóa “Mua thuốc khám chữa bệnh năm 2009 – 2010 – Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức “Chào hàng cạnh tranh” Gói thầu mua sắm hàng hóa “Mua thuốc khám chữa bệnh năm 2009 – 2010” gồm 03 gói thầu là:Gói thầu số 01: “Gói thầu mua Thuốc theo hoạt chất năm 2009 – 2010” gồm tổng số 169 danh mục sản phẩm thuốc theo hoạt chất; Gói thầu số 02: “Gói thầu mua thuốc Biệt dược năm 2009 – 2010” gồm 118 danh mục sản phẩm thuốc biệt dược; Gói thầu số 03: “Gói thầu mua Vật tư y tế tiêu hao – dụng cụ, hóa chất xét nghiệm năm 2009 – 2010” gồm tổng số 222 danh mục sản phẩm.

  SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BVĐK HUYỆN ĐĂK GLONG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 02/2010/TB-BV  
Đăk Glong, ngày 22  tháng 02 năm 2010
    
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức “Chào hàng cạnh tranh” Gói thầu mua sắm hàng hóa “Mua thuốc khám chữa bệnh năm 2009 – 2010” gồm 03 gói thầu là:
+ Gói thầu số 01: “Gói thầu mua Thuốc theo hoạt chất năm 2009 – 2010”  gồm tổng số 169 danh mục sản phẩm thuốc theo hoạt chất.
+ Gói thầu số 02: “Gói thầu mua thuốc Biệt dược năm 2009 – 2010” gồm 118 danh mục sản phẩm thuốc biệt dược.
+ Gói thầu số 03: “Gói thầu mua Vật tư y tế tiêu hao – dụng cụ, hóa chất xét nghiệm năm 2009 – 2010” gồm tổng số 222 danh mục sản phẩm.
Sử dụng nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, thu viện phí, bảo hiểm y tế, và các nguồn vốn khác …
Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Glong mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện pháp lý, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu các gói thầu nói trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết tại: Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị (Bộ phận kế toán tài vụ) của Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glong; Địa chỉ: Thôn 3 xã Quảng Khê huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông; Điện thoại số: 05013.540508; Fax: 05013.540.508; Email: bvdkdakglong.daknong@gmail.com
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 07 giờ 00 phút ngày 24 tháng 02 năm 2010 đến hết trước 07 giờ 00 phút ngày 24 tháng 3 năm 2010 (theo giờ hành chính).
Hồ sơ dự thầu chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 03 năm 2010 tại Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông. Mọi hồ sơ chào hàng cạnh tranh phải được gửi đến bệnh viện chậm nhất trước giờ mở các gói hàng chào là 02 giờ đồng hồ (120 phút).
Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh, tham dự Hội nghị mở thầu vào đúng thời gian và địa điểm quy định.
Trân trọng !
                                                                                 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
                                                                                          GIÁM ĐỐC

                                                                                             (đã ký)


                                                                             Bác sỹ NGUYỄN VĂN ĐƯỢC