Mời chào hàng cung cấp và lắp đặt hệ thống bàn quầy và trang thiết bị nội thất tại phòng làm việc – Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hải Dương

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hải Dương mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống bàn quầy và trang thiết bị nội thất tại phòng làm việc. –

UBND TỈNH HẢI DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./TB
Hà nội, ngày  03    tháng 03     năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    – Tên Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT HẢI DƯƠNG.
    – Tên gói thầu:Cung cấp và lắp đặt hệ thống bàn quầy và trang thiết bị nội thất tại phòng làm việc.
    – Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống bàn quầy và trang thiết bị nội thất tại phòng làm việc của chi nhánh xổ số kiến thiết tại thị xã chí linh tỉnh Hải dương.
    – Nguồn vốn: Ngân sách công ty.
    – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
    – Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 05  tháng 03  năm 2010 đến trước 14 giờ, ngày 11 tháng 03 năm 2010.
    – Địa điểm phát hành HSYC:
       Phòng hành chính công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hải dương:  Số 45 Trần hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương ( Điện thoại: 0320.3852595 Hoặc: Anh Toản: 0988.591.888)
   – Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 11 tháng 03 năm 2010
                                                                  

                                                                              Đại diện hợp pháp của cơ quan
                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)