Mời chào hàng : Mua sắn máy tính, máy chủ và thiết bị tin học cho trung tâm tin học – văn phòng chính phủ

TRUNG TÂM TIN HỌC – VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ mời chào hàng gói thầu : Mua sắn máy tính, máy chủ và thiết bị tin học. Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên bên mời thầu : TRUNG TÂM TIN HỌC – VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
– Tên gói thầu : Mua sắn máy tính, máy chủ và thiết bị tin học
– Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước
– Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng : vào ngày 22 tháng 03 năm 2010 đến 08 tháng 04 năm 2010 ( trong giờ hành chính), (Hồ sơ yêu cầu chào hàng được nhận miễn phí)
– Địa chỉ phát hàng : TRUNG TÂM TIN HỌC – VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Địa chỉ : Số 16 Lê Hồng Phong. Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại/Fax/Email : 080 48365/080 48128
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất ( báo giá) : chậm nhất là trước 9 giờ 00 ngày 08 tháng 04 năm 2010 tại số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30′ ngày 08 tháng 04 năm 2010 tại TRUNG TÂM TIN HỌC – VĂN PHÒNG  CHÍNH PHỦ, địa chỉ : Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
TRUNG TÂM TIN HỌC – VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                              PHÓ GIÁM ĐÓC THƯỜNG TRỰC
                                                                                                    


                                                                                                             Phùng Văn Ôn