Thông báo chào hàng trang phục Bảo hộ Lao động năm 2010 – Công ty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Công ty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân có kế hoạch chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu với gói thầu chào hàng cạnh tranh: Trang phục Bảo hộ Lao động năm 2010. Sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn sản xuất kinh doanh.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Kế hoạch – Vật tư phương tiện

Công ty Quản lý & Khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Ðịa chỉ: Số 27 Bùi Chát, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Ðà Nẵng

ÐT: 0511.3842144  

Fax: 0511.3842713

Nhà thầu có thể đăng ký với bên mời thầu theo thời gian từ ngày đăng tải thông báo này đến trước 14 giờ ngày 26-3-2010 (trong giờ hành chính) theo địa chỉ đã nêu trên (nhà thầu có thể đăng ký trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax). Công ty Quản lý & Khai thác hầm đường bộ Hải Vân sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 14 giờ ngày 18-3-2010 đến trước 14 giờ ngày 26-3-2010 tại địa chỉ trên.

Chúng tôi sẽ thực hiện đóng thầu vào lúc 14 giờ ngày 26-3-2010.