Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập – Trường THCS Lý Tự Trọng

Trường THCS Lý Tự Trọng mời chào hàng gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Nguồn vốn : Ngân sách trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên Bên mời thầu: Trường THCS Lý Tự Trọng

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên dự án: [ghi tên dự án]…………………………………………………………..

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Nguồn vốn: Ngân sách Trường THCS Lý Tự Trọng

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 06 tháng 04 năm 2010 đến ngày 20 tháng 04 năm 2010 (trong giờ hành chính).

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Địa chỉ phát hành: Tổ 15 – Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, điện thoại : 02193.826.437.

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2010 tại địa chỉ : Tổ 15-Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

                                                   Hà Giang, ngày 05 tháng 04  năm 2010
                                         Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
                                                               Hiệu trưởng

                                                                     Hà Văn Bé